Jmeniny
Dnes je 22.04.2024
Svátek má Evženie

Zpráva o stavu převodu bytových jednotek do vlastnictví členů a možnosti setrvání v Družstvu

15.02.2022 Představenstvo BD 15597
obrázek v článku

V listopadu roku 2019 jsme iniciovali první schůzku na Městě Pardubice, na které jsme začali řešit otázky převodu bytových jednotek. Přesto, že jsme začali dva roky před řádným termínem převodů, dostáváme se až nyní k podpisům dokumentů, které převody umožní. Připomeňme si komplikaci, se kterou přišlo Město Pardubice cca před rokem, kdy prohlásilo, že původní Smlouvy o smlouvě budoucí kupní jsou z jeho strany neplatné. Ačkoliv jsme v již červenci 2021 na Město dodali návrhy potřebných smluv, trvalo ještě dalších 6 měsíců, než byly tyto smlouvy ze strany Města upraveny, akceptovány a schváleny.

V první řadě Vás vyzýváme k podpisu  SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem zkráceně smlouva budoucí a ještě kratšeji SOB.

 1. Po Vašem podpisu smlouvy budoucí podepíše tuto družstvo a předložíme ji na Město
 2. Proběhne kontrola na odboru majetku a smlouvu budoucí předloží k podpisu panu primátorovi
 3. Poté dojde k zavkladování smlouvy budoucí do registru smluv a bude doručena zpět do kanceláře BD
 4. Vyzveme Vás k vyzvednutí smlouvy budoucí.
 5. Teprve od této chvíle je možné podávat Výzva k uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem  zkráceně Výzvu, která je předvyplněná jako příloha č.2 smlouvy budoucí
 6. Termín na podání Výzvy je až do 31.12.2024, do té doby by bylo vhodné, aby tak učinili všichni z toho důvodu, aby na jejich bytech nebylo vlastnictví Města. Pokud nebude družstevníkem Výzva učiněna, zůstane po datu 31.12.2024 vlastníkem 30% bytové jednotky město Pardubice a 70% a byt již nebude možní získat touto cestou do osobního vlastnictví
 7. Podáním Výzvy dojde k zařazení této události na pořad jednání Zastupitelstva Města Pardubice, které musí převod 30% podílu prostřednictvím SMLOUVY O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM zkráceně Kupní smlouvě schválit jmenovitě každého z nás
 8. Žadatel podepíše Kupní smlouvu a návrh na vklad – pozor, zde bude potřeba ověřených podpisů
 9. Kupní smlouvu a návrh na vklad předložíme na Město
 10. Město dané smlouvy zkontroluje, pan primátor podepíše, dojde k vložení Kupní smlouvy do registru smluv a bude doručena spolu s podepsaným návrhem na vklad zpět do kanceláře BD

A nyní dochází k rozdělení procesu pro ty kdo směřují do Bytového družstva a pro ty, kteří míří do osobního vlastnictví.

Pro budoucí Vlastníky platí:

V kanceláři BD si Vlastník vyzvedne podepsanou Kupní smlouvu a uhradí 2.000,- Kč na poplatek za vklad do katastru. Podání na katastr bude za všechny podávat Bytové družstvo.

Po zapsání v katastru obdrží další informace již pod hlavičkou SVJ.

 

Pro setrvávajícího družstevníka:

 1. V kanceláři BD si vyzvedne podepsanou Kupní smlouvu.
 2. Při tom podepíše SMLOUVA O PŘEVZETÍ POVINNOSTI K DALŠÍMU ČLENSKÉMU VKLADU a PROHLÁŠENÍ ČLENA DRUŽSTVA O VNESENÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DO MAJETKU DRUŽSTVA
 3. Podepíše druhý návrh na vklad do katastru (prvním je převod 30% vlastnictví bytu z Města a 70% vlastnictví bytu z BD na družstevníka, druhým je převod 100% vlastnictví bytu z družstevníka zpět na Bytové družstvo)
 4. Uhradí 4.000,- Kč na dva vklady do katastru.
 5. Bytové družstvo zajistí dvojí podání na katastr.

 

Popsané postupy popisují proces, který nás čeká. Jak jsem již zmínil, tento postup budeme na základě vývoje a zkušeností jej budeme dále upřesňovat.
Komentáře u článku :
Klímová Marie 17.02.2022 9:38:52

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: