Jmeniny
Dnes je 16.06.2024
Svátek má Zbyněk

Přispěvek k bodu 11. členské schůze dne 18.12.2023 od Ing. Valentina Treneva

16.12.2023 Redakce redakce 4730

Bytovému družstvu Poseidon Pardubice

jako podklad k projednávanému bodu č. 11. na čl. schůzi dne 18. 12. 2023

 

Vážení spolubydlící,

 

v souvislosti s nadcházející schůzí 18. 12. 2023 na Poseidonu, pokaždé, když se podívám na naše stávající krásná minimalistická hliníková okna, pojímá mě hrůza, že o ně můžeme přijít záměnou za brutální plastová, tak jak pan ing. Žváček jménem představenstva neustále tlačí na jejich výměnu. Podívejte se naproti do paneláků a uvidíte, jak vypadají nová plastová okna a srovnejte je s tím, co máte. Nemrzačte překrásnou budovu Poseidonu a buďte hrdí, že tady bydlíte!

V čem je problém?

  • Výměna oken změní vzhled stavby

Plastová okna mají mnohem silnější rámy, sníží prostupnost světla, změní vzhled stavby a tím změní zásadně komfort a charakter bydlení.

  • Není vypracován investiční záměr

Celá akce je připravována bez vypracování investičního záměru a není možné posoudit výhodnost investice.

  • Není vypracován projekt stavebních úprav

Bez projektu není možno porovnat stávající stav s navrhovaným.

  • Není požádáno o stavební povolení

V našem případě výměna oken vyžaduje ke svému provedení stavební povolení.

  • Není spolupráce s architektem

Bez spolupráce s architektem můžeme se dopustit nenapravitelné škody i když  si na schůzi něco  umanuté odsouhlasíme.

  • Není vypracován energetický průkaz úspor celé budovy

Energetická úspora oken neumožňuje posoudit, jaké budou úspory celé budovy.

  • Není vypracován rozpis plateb   

Pro kvalifikované rozhodování musí každý z nás znát o kolik a na jak dlouho se mu zvednou platby a zda je ochoten po mnoho let platit takovou muziku.

 

V současné nepředvídatelné době není možné výměnu oken takto řešit a předkládat nám ji jako bianko šek k odsouhlasení, navíc v tak exponovaných domech v centru města.

 

Na základě výše uvedeného navrhuji, aby se na schůzi dne 18. 12. 2023 hlasovalo o návrhu:

 

„Představenstvu se ukládá navázat spolupráci s architektem, zhotovitelem původního architektonického návrhu Poseidon a nepodnikat další kroky dokud nebude vypracován posudek proveditelnosti a vhodnosti  výměny oken na Poseidonu.“

 

V Pardubicích dne 15. 12. 2023

 

Na vědomí: Stavební odbor, Magistrát města Pardubice

 

Přeji všem hodně zdraví a klidné vánoční svátky

Ing. Valentin Trenev

Poseidon 2739, 8. patro 

 
Komentáře u článku :
Jiří Vaško 26.03.2024 8:35:35
Renata Eichlerová 18.12.2023 16:56:09
Ondřej Tintěra 18.12.2023 15:54:02
Ivan Rudzinskyj 17.12.2023 23:09:27
Lucie Višňovská 17.12.2023 22:22:00
Markéta Klčová 17.12.2023 12:23:12
Monika Hlaváčová 17.12.2023 11:57:28
Martina Nemeckova 17.12.2023 10:58:49
Vlastimil Freiberk 17.12.2023 10:13:41
Vladimír Žváček 16.12.2023 21:21:07

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: