Jmeniny
Dnes je 16.06.2024
Svátek má Zbyněk

Pozvánka na člensko schůzi dne 2.4.2024

16.03.2024 Představenstvo BD Poseidon 3005
obrázek v článku

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

SVOLÁVÁ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

 

 

 

 

která se bude konat

Ve úterý 2.4.2024 v 18:00 hodin

V kanceláři BD Poseidon, nábřeží Závodu míru 2737, Pardubice

s následujícím programem jednání:

 1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4.  Zpráva o problému Sberbank.
 5.  Zpráva o činnosti družstva.
 6.  Zpráva o průběhu uzavírání smluv o převodech a věcech souvisejících.
 7.  Výsledky hospodaření za rok 2023.
 8.  Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2023.
 9.  Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2023.
 10. Schválení návrhu smlouvy o zápůjčce peněz Společenství vlastníků domu nábřeží Závodu míru 2737, 2738, 2739, 2740 Pardubice za účelem úhrady nákladů na akci výměny oken v rámci objektu Poseidonu.
 11. Schválení odměn za odpracované hodiny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2023.
 12. Projednání a schválení změn v odměnách členům představenstva a kontrolní komise.
 13. Volba členů představenstva a kontrolní komise.
 14. Diskuze.
 15. Závěr.

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Podklady k hospodaření družstva za rok 2023 a ostatním bodům budou zveřejněny v registrované části webu www.okcp.cz v sekci Download.  

 

PS: Pokud nebude Členská schůze v řádném termínu usnášeníschopná, uskuteční se náhradní Členská schůze dne 18.4.2024 ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác).

 

Vyvěšeno dne 16.3.2024                                                                              představenstvo BD Poseidon
Komentáře u článku :
Vlastimil Freiberk 18.03.2024 7:57:25

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: