Jmeniny
Dnes je 16.06.2024
Svátek má Zbyněk

Pozvánka na náhradní členskou schůzi dne 18.4.2024

03.04.2024 Představenstvo BD 4974
obrázek v článku

SVOLÁVÁ NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat

ve čtvrtek 18.4.2024 v 18:00 hodin

ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác)

 

 

 

 

s následujícím programem jednání:

 

 1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4.  Zpráva o problému Sberbank.
 5.  Zpráva o činnosti družstva.
 6.  Zpráva o průběhu uzavírání smluv o převodech a věcech souvisejících.
 7.  Výsledky hospodaření za rok 2023.
 8.  Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2023.
 9.  Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2023.
 10. Schválení návrhu smlouvy o zápůjčce peněz Společenství vlastníků domu nábřeží Závodu míru 2737, 2738, 2739, 2740 Pardubice za účelem úhrady nákladů na akci výměny oken v rámci objektu Poseidonu.
 11. Schválení odměn za odpracované hodiny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2023.
 12. Projednání a schválení změn v odměnách členům představenstva a kontrolní komise.
 13. Volba členů představenstva a kontrolní komise.
 14. Diskuze.
 15. Závěr.

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Podklady k hospodaření družstva za rok 2023 a ostatním bodům budou zveřejněny v registrované části webu www.okcp.cz v sekci Download.  

 

 

Vyvěšeno dne 3.4.2024                                                                                představenstvo BD Poseidon

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: