Jmeniny
Dnes je 25.07.2024
Svátek má Jakub

Navrhovaná změna stanov

30.05.2024 Představenstvo BD Poseidon 2490
obrázek v článku

Na minulé členské schůzi jsme se dohodli na předložení možné změny stanov.

Navrhované změny naleznete po přihlášení do registrované sekce v oddíle "Ke stažení", ve složce "Podklady pro ČS červen 2024".

Navrhované změny jsou v dokumentu vidět ve formě sledování změn.

Stručně popíšeme navrhované změny.

V první řadě vypadává ze stanov povinnost vyloučit člena při převodu bytu do osobního vlastnictví, tedy při neexistenci nájemní smlouvy na byt. V důsleku tohoto nám vzniknou dvě různé skupiny členů - jedni s bytem a druzí bez bytu.

Členové s bytem logicky nesou větší riziko ve vztahu k událostem v družstvu a tudíž by měli mít větší rozhodovací pravomoci. Toto navrhujeme vyřešit rozdílným počtem hlasů při hlasování na členské schůzi. Navrhovaný počet hlasů pro člena družstva s bytem vychází z poměrů ploch bytů a komercí.

Další změnou je definice budovy (OKC Poseidon). Ve stanovách je pak uvedeno, že lze do družstva vložit pouze byt v rámci této budovy.

V rámci změn postupně zmizí podíl Města Pardubice na bytových jednotkách, je tedy již zbytečné, aby Město zůstávalo členem družstva.

V reakci na vývoj v čase navrhujeme změnu v ohledu spoluvlastnictví družstevního podílu, nově tedy mohou družstevní podíl vlastnit nejen manželé, ale i více spoluvlastníků (speciálně v dědických řízeních je to vhodné).

Je pak několik dalších drobných změn technickéh či peklepového charakteru.
 

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: